Ref.: 1526
Desde 432.600 €

Gastos e impuestos no incluidos en el precio

Aire de Guinardó

Descripción

Promoción de 9 viviendas, 2 plazas de garaje y  5 trasteros en Carrer de l'Oblit, Barcelona. Las viviendas contarán con muy buenas calidades constructivas y con acabados de calidad, las cocinas vendrán amuebladas.

La finca cuenta con 5 plantas sobre rasante y una planta sótano destinada a los garajes y trasteros. Estará dotado de ascensor y terraza comunitaria. Está ubicado en una importante zona residencial que cuenta con amplia gama de servicios y comodidades, como supermercados, tiendas, restaurantes, cafeterías y centros comerciales, que satisfarán todas tus necesidades diarias. Además, cuenta con una excelente oferta educativa, con escuelas y guarderías cercanas que brindan educación de calidad para todas las edades. E importantes centros de salud y hospitales cercanos que te brindarán atención médica de calidad. Tiene excelentes conexiones de transporte, lo que te permitirá desplazarte con facilidad por Barcelona y sus alrededores. En pocos minutos en coche, podrás acceder a importantes vías de comunicación, como carreteras principales y autopistas, que te conectarán rápidamente con otras partes de la ciudad y con destinos más lejanos, como son: la carretera C-31 a 15 minutos, la autopista AP-7 a 20 minutos o la Avinguda Diagonal a 10 minutos. Además, la zona cuenta con una buena red de transporte público, incluyendo autobuses y estaciones de metro cercanas, que te brindarán opciones de movilidad adicionales.

En resumen, Carrer de l'Oblit, Barcelona es una ubicación altamente deseable que ofrece una gran calidad de vida. Con su encanto arquitectónico, servicios cercanos y excelentes conexiones de transporte, es el lugar perfecto para establecer tu hogar y disfrutar de todo lo que Barcelona tiene para ofrecer. ¡No dudes en explorar las oportunidades que esta área tiene reservadas para ti!

Principio del formulario.

 

 

 

Servicios

Parking
Jardín privado
Trastero
Terraza

Equipamiento

 • Baños: Els banys s’entregaran amb lavabo blanc integrat en taulell de quars sintètic, Silestone o similar. Tots els lavabos portaran mirall mural. Plat de dutxa de resina, ajustat a mida, acabat blanc, amb desaigua Hidrobox amb reixa d’acer inoxidable i fons antilliscant. Els lavabos e inodors seran de porcellana vitrificada blanca, de la marca Roca o similar. Totes les aixetes son monocomandament acabat cromat
 • Cocina: Els banys s’entregaran amb lavabo blanc integrat en taulell de quars sintètic, Silestone o similar. Tots els lavabos portaran mirall mural. Plat de dutxa de resina, ajustat a mida, acabat blanc, amb desaigua Hidrobox amb reixa d’acer inoxidable i fons antilliscant. Els lavabos e inodors seran de porcellana vitrificada blanca, de la marca Roca o similar. Totes les aixetes son monocomandament acabat cromat
 • Equipamiento comunitario: Els banys s’entregaran amb lavabo blanc integrat en taulell de quars sintètic, Silestone o similar. Tots els lavabos portaran mirall mural. Plat de dutxa de resina, ajustat a mida, acabat blanc, amb desaigua Hidrobox amb reixa d’acer inoxidable i fons antilliscant. Els lavabos e inodors seran de porcellana vitrificada blanca, de la marca Roca o similar. Totes les aixetes son monocomandament acabat cromat
 • Garajes: L’aparcament de planta soterrani i l’acabat de les parets i sostre serà de pintura plàstica llisa, color a definir per la direcció facultativa. El paviment serà de formigó fratassat. La porta d’accés a l’aparcament serà metàl·lica, motoritzada i amb comandament a distància. La instal·lació de detecció i extinció d’incendis es realitzarà segons la normativa vigent.
 • Ascensores: <p>S’instal·larà un ascensor electromecànic amb accés des de totes les plantes i comunicats directament amb les plantes d’aparcament. Tindran portes automàtiques d’acer lacades segons color definit per la direcció facultativa, detector de sobrecarregues i connexió telefònica apte per la seva utilització amb persones de mobilitat reduïda.</p>
 • Cubierta: Un organisme de control tècnic independent garantitzarà la perfecta execució de l'estructura, a més estarà coberta per una assegurança decennal. Per garantir la impermeabilitat i les prestacions tèrmiques, les cobertes planes dels edificis seran invertides, amb aïllament de planxes rígides. La coberta de la zona comunitària de planta baixa s'impermeabilitzarà adequadament i comptarà amb les capes de protecció i acabat indicades per a zona d'ús comú
 • Revestimiento interior: Les façanes estan resoltes amb dues solucions constructives una que s’estenen a la practica totalitat de la façana i una segona que s’aplica a les plantes baixes en contacte amb el carrer. La primera i la més present, està resolta amb morter flexible, sobre una fulla de fàbrica, projectat de morter interior amb aïllament mineral adherit i acabat per la cara interior amb un trasdossat de guix laminat amb aïllament de llana mineral i lamina de vapor. Aquesta solució s’estén per el conjunt de plantes superior de l’edifici. La segona solució de façana, està resolta per l’exterior amb maó a cara vista, projectat de morter interior amb aïllament mineral adherit i acabat per la cara interior amb un trasdossat de guix laminat amb aïllament de llana mineral i lamina de vapor.
 • Tabiquería interior: En cuines i banys s’instal·larà paviment de rajola de gres porcel·lànic col·locat amb ciment cola. En balcons i terrasses el paviment serà antilliscant amb sòcol del color del paviment. A la resta de l’interior dels habitatges el paviment serà laminat AC4, col·locat sobre làmina de polietilè i sòcol blanc.
 • Pavimentos: En cuines i banys s’instal·larà paviment de rajola de gres porcel·lànic col·locat amb ciment cola. En balcons i terrasses el paviment serà antilliscant amb sòcol del color del paviment. A la resta de l’interior dels habitatges el paviment serà laminat AC4, col·locat sobre làmina de polietilè i sòcol blanc
 • Estructura: La fonamentació es realitzarà amb llosa de fonamentació de formigó armat i murs perimetrals de formigó. L’estructura s’executarà amb pilars de formigó armat i forjats de llosa massissa de formigó armat. Les cobertes principals de l’edifici són planes invertides transitables acabades amb graves o paviment ceràmic sobre forjat de llosa massissa. L’acabat de les zones no transitables serà de grava i a les zones transitables el paviment serà ceràmic antilliscant (Classe III) apte per exteriors
 • Carpintería interior: La fusteria exterior serà d’alumini lacat, color a escollir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire. Es garantirà el compliment de les exigències acústiques, tot garantint el confort interior. S’instal·laran screens enrotllables interiors motoritzat. Els tancament de les zones comuns, reixes i baranes, seran elements fabricats amb perfilaria metàl·lica del mateix color que les fusteries. Les baranes dels balcons de les terrasses es fabricaran igualment amb perfilaria metàl·lica.
 • Carpintería exterior: La fusteria exterior serà d’alumini lacat, color a escollir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire. Es garantirà el compliment de les exigències acústiques, tot garantint el confort interior. S’instal·laran screens enrotllables interiors motoritzat. Els tancament de les zones comuns, reixes i baranes, seran elements fabricats amb perfilaria metàl·lica del mateix color que les fusteries. Les baranes dels balcons de les terrasses es fabricaran igualment amb perfilaria metàl·lica.
 • Cerramiento exterior: La fonamentació es realitzarà amb llosa de fonamentació de formigó armat i murs perimetrals de formigó. L’estructura s’executarà amb pilars de formigó armat i forjats de llosa massissa de formigó armat. Les cobertes principals de l’edifici són planes invertides transitables acabades amb graves o paviment ceràmic sobre forjat de llosa massissa. L’acabat de les zones no transitables serà de grava i a les zones transitables el paviment serà ceràmic antilliscant (Classe III) apte per exteriors
 • Aire acondicionado: El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es resol mitjançant una instal·lació d'aerotermia, amb la unitat interior situada als espais de circulació o cuina. Aquesta mateixa instal·lació abastirà el sistema de climatització per aire, amb una unitat interior situada al fals sostre del bany, amb sistema de distribució per conductes a totes les estances. El termòstat ambient es situarà a l’estar-menjador
 • Calefacción: El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es resol mitjançant una instal·lació d'aerotermia, amb la unitat interior situada als espais de circulació o cuina. Aquesta mateixa instal·lació abastirà el sistema de climatització per aire, amb una unitat interior situada al fals sostre del bany, amb sistema de distribució per conductes a totes les estances. El termòstat ambient es situarà a l’estar-menjador
 • Fontanería: Tant els habitatges com les instal·lacions comunitàries compleixen amb la normativa vigent pel que fa a la fontaneria, sanejament i ventilació. Es disposarà d’una clau de tall general accessible des de l’interior de l’habitatge i claus especifiques per a cada sala humida. La instal·lació de sanejament serà de PVC i tant els desaigües com les baixants estaran insonoritzats per evitar l’aparició de sorolls. Es disposarà també d’una xarxa separativa d’aigües pluvials i fecals. Els habitatges també contaran amb sistema de ventilació mecànica controlada per garantir la màxima qualitat i salubritat de l’aire.
Inmuebles disponibles
Vivienda Superficie Habitaciones Baños Precio
TR CALLE OBLIT 66 0,00 m2 6.500€
PK CALLE OBLIT 66 0,00 m2 25.000€
TR CALLE OBLIT 66 0,00 m2 4.500€
TR CALLE OBLIT 66 0,00 m2 4.000€
PK CALLE OBLIT 66 0,00 m2 25.000€
VI CALLE OBLIT 66 91,12 m2 2 2 432.600€
VI CALLE OBLIT 66 109,67 m2 3 2 538.650€
TR CALLE OBLIT 66 0,00 m2 5.000€
VI CALLE OBLIT 66 91,25 m2 3 2 476.700€
TR CALLE OBLIT 66 0,00 m2 4.000€
Inmuebles disponibles
0,00 m2
6.500€
0,00 m2
25.000€
0,00 m2
4.500€
0,00 m2
4.000€
0,00 m2
25.000€
91,12 m2
2
2
432.600€
109,67 m2
3
2
538.650€
0,00 m2
5.000€
91,25 m2
3
2
476.700€
0,00 m2
4.000€

Ubicación

dirección Carrer de l'Oblit, 08041 Barcelona.